Priemyselné haly poskytujú širokospektrálne využitie v oblasti priemyslu, výroby, ako skladové priestory a pod. Pri ich projekcií a realizácii náš tím inžinierov zohľadňuje efektívnosť využitia priestoru a to nielen plošne ale aj výškovo. Oceľové haly Klaster slúžia svojím využitím v rozvoji iných podnikov ktorých podnikateľská činnosť si vyžaduje priestory pre svoju realizáciu. Rovnako ako aj ostatné haly z našej výroby aj priemyselné haly podliehajú prísnym normám a predpisom.

Ak si chcete pozrieť ukážky priemyselných hál z našej dielne kliknite sem.

Typy konštrukcií

Typ A

Rámová konštrukcia so sedlovou strechou

Využiteľná šírka6 – 25m
Využiteľná výška3 – 12m
Modulová vzdialenosť stĺpov
4 – 6m

Typ B

Konštrukcia s priehradovým väzníkom so sedlovou strechou

Využiteľná šírka6 - 15m
Využiteľná výška3 - 12m
Modulová vzdialenosť stĺpov4 - 6m

Typ C

Konštrukcia s posilneným priehradovým väzníkom so sedlovou strechou

Využiteľná šírka15 - 30m
Využiteľná výška3 - 12m
Modulová vzdialenosť stĺpov4 - 6m

Typ D

Rámová konštrukcia s pultovou strechou

Využiteľná šírka6 – 20m
Využiteľná výška3 – 12m
Modulová vzdialenosť stĺpov4 – 6m

Typ E

Priehradová konštrukcia s pultovou strechou

Využiteľná šírka8 - 25m
Využiteľná výška3 - 12m
Modulová vzdialenosť stĺpov4 - 6m

Priemyselné haly majú niekoľko významných výhod z pohľadu investora:

 • môže mať výrobu aj kanceláriu pod jednou strechou
 • pri väčšej hale aj možnosť časti prenajatia nevyužívanej časti haly
 • rozdelenie haly na časti podľa sektorov výroby
 • možnosť izolovanej aj neizolovanej časti haly ( na sklad neizolovaná časť, na kancelárske priestory izolovaná časť )
 • realizácia podlažia podľa potreby
 • haly realizované aj pre budúce predĺženie haly

Ponúkame aj rôzne doplnkové služby ku našim priemyselným halám ako sú:

 • podlažie
 • presvetľovacie panely
 • odkvapový systém
 • schodisko
 • predeľovacie priečky
 • brány
 • žeriavová dráha

Cenová ponuka šitá na mieru
Nezáväzná cenová ponuka pre halu podľa vašich predstáv